STAVEBNÍ MARKETING s.r.o.

Společnost Stavební marketing s.r.o. byla založena v roce 1999 s cílem poskytovat svým partnerům zejména organizační a zprostředkovatelský servis v oblasti stavebních zakázek, jejich řízení a financování.

Nosným programem společnosti se stala developerská činnost v bytové výstavbě a při přípravě území pro jeho zástavbu rodinnými domy. Společnost se v této souvislosti stala organizátorem a zakládajícím členem řady bytových družstev, které pak následně zabezpečovaly bytové potřeby svých členů. Obsahem této činnosti je komplexní služba zahrnující investiční a inženýrskou činnost, nákupy pozemků, projektové práce, financování záměru, zajištění realizace díla a jeho uvedení do rutinního provozu.

Pro obchodní partnery byla zprostředkována řada zakázek, na mnohých se společnost sama přímo realizačně podílela.

Specifickým obchodním případem byla akvizice a následná revitalizace akutní nemocnice v Počátkách, která byla v letech 2004-2009 přestavěna na léčebnu dlouhodobě nemocných a domov se zvláštním režimem v úhrnné kapacitě 150 lůžek.

Nad rámec výše uvedených činností společnost poskytuje vedení finančního účetnictví bytovým družstvům, SVJ a jiným subjektům.

Stavební marketing s.r.o. pro výše uvedené činnosti disponuje ve skupině se svými obchodními partnery dostatečným technickým i personálním vybavením.